KONFERENCIA SLOVENSKEJ
KOOPERATÍVNEJ SKUPINY
PRE NÁDORY HLAVY A KRKU

8. – 9. február 2024

hotel Jánošík Liptovský Mikuláš

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

V mene organizačného výboru si Vás dovoľujeme pozvať na
5. konferenciu Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, ktorá sa bude konať 8. – 9. 2. 2024v Liptovskom Mikuláši v Hoteli Jánošík.

Opäť sa môžeme tešiť na našich českých kolegov, ktorí otvoria odborný program zaujímavými témami z hľadiska využitia biomarkerov a tekutých biopsií pri liečbe pacientov s nádormi hlavy a krku. Pozvanie prijal aj profesor Hug z MedAustron centra vo Viedni s prednáškou zameranou na moderné technológie v rámci rádioterapie. Kolegovia z pracoviska v Banskej Bystrici nám odprezentujú svoje skúsenosti s rekonštrukčnými výkonmi po resekčných operáciách. Nemenej zaujímavou bude určite aj prezentácia Dr. Královej s možnosťami využita jógy u onkologických pacientov.

V piatok sa budeme venovať viacerým novým a problémovým témam aj z pohľadu rádiológia, radiačného onkológa, z menej častých diagnóz sme tento rok vybrali karcinóm nosohltana a nádory sinonazálnej oblasti. Vzhľadom na nové schválené možnosti systémovej liečby na Slovensku bude celý blok venovaný imunoterapii a jej praktickému využitiu.

Veríme, že Vás pripravený program zaujme a tešíme sa na Vašu účasť.

 

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
za organizačný výbor SKSNHK

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.