Úvod

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia.

 

V mene organizačného výboru si Vás dovoľujeme pozvať na 2. konferenciu Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, ktorá sa bude konať 24.-25.1.2020 v Liptovskom Mikuláši v Hoteli Jánošík a nadviazať tak na predchádzajúce stretnutie a spoluprácu.

Konferencia je určená všetkým lekárom a odborníkom, ktorí sa zaoberajú diagnostikou a liečbou  pacientov s nádormi hlavy a krku s dôrazom na medziodborovú spoluprácu. Cieľom je podporiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými odbormi.

Pozvanie na aktívnu účasť prijali aj skúsení odborníci z Českej republiky, ktorí určite prispejú k výmene skúseností.

Veríme, že Vás pripravený program zaujme a tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

                                                                                               MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

                                                                                               Organizačný výbor SKSNHK