KONFERENCIA SLOVENSKEJ
KOOPERATÍVNEJ SKUPINY
PRE NÁDORY HLAVY A KRKU

9. – 10. február 2023

hotel Jánošík Liptovský Mikuláš

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

V mene organizačného výboru si Vás dovoľujeme pozvať na 4. konferenciu Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, ktorá sa bude konať
9. – 10. 2. 2023 v Liptovskom Mikuláši v Hoteli Jánošík a nadviazať tak na minulý ročník a spoluprácu.

Konferencia začne vo štvrtok podvečer vyzvanými prednáškami, profesor Jan Klozar z Prahy sa zamerá na meniaci sa profil pacienta s nádorom hlavy a krku, profesor Pavol Jarčuška nás prevedie problematikou nádorov asociovaných s ľudským papilomavírusom. Nemenej zaujímavou bude problematika mikrobiómu a nádorov v podaní prezidenta hepatologickej spoločnosti Dr. Skladaného. Deeskalácia liečby orofaryngeálneho karcinómu a liečba karcinómu hrtana budú ďalšími témami podujatia. Novinkou je zaradenie bloku týkajúceho sa špecifík stomatologickej starostlivosti u onkologických pacientov. Záver konferencie bude už tradične venovaný novinkám a skúsenostiam v podpornej a systémovej liečbe.

Veríme, že Vás pripravený program zaujme a tešíme sa na Vašu účasť.

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
za organizačný výbor SKSNHK